Volgen

Hoe kan ik in mijn advies rekening houden met de Total Expense Ratio van een beleggingsfonds?

Vraag: In mijn advies zou ik graag rekening willen houden met de Total Expense Ratio (TER) van een beleggingsfonds. Kan ik hier op één of andere wijze rekening mee houden?

Antwoord: De Total Expense Ratio (TER) is een kostenratio en omvat de kosten die in een boekjaar ten laste van een beleggingsfonds zijn gebracht. Het grootste gedeelte van de TER bestaat uit de jaarlijkse beheervergoeding. Een eventuele prestatie vergoeding en operationele kosten (voor administratie, marketing, bewaren van effecten, accountant, jurist, toezicht etc.) maken onderdeel uit van de TER. Geen onderdeel van de TER zijn de kosten voor beleggingstransacties die het fonds maakt en interestkosten. De TER wordt achteraf berekend, dat wil zeggen na het einde van het boekjaar. Vooraf is dus niet bekend hoe hoog de TER zal zijn. In Figlo Advisor is de TER niet apart op tegeven. Wanneer u kiest voor een beleggingsfonds moet u in Figlo Advisor het netto rendement, dus na aftrek van de TER opgeven. Op de uitgebreide kant van een beleggingsfonds kunt u wel de aankoopkosten en verkoopkosten opgeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen