Volgen

Wanneer gebruik ik een aanname en wanneer gebruik ik een maatregel in mijn advies?

Vraag: Klant wil mijn advies voor een schenking van haar ouders. Ze ontvangt volgend jaar (éénmalig) een bedrag 50.000 euro. Haar idee is om het op een spaarrekening te zetten. Ik wil haar ook de mogelijkheid van het aflossen van haar hypotheek laten zien. Daarvoor geldt namelijk met ingang van het jaar 2014 een extra schenkingsvrijstelling.
Hoe behandel ik deze acties in mijn advies? Als aanname of als maatregel? Kunt u mij bovendien nog meer goede voorbeelden geven van aannames en maatregelen?

Antwoord: De algemene betekenis van een aanname is dat de uitgangspunten voor het advies gaan veranderen. Dat kan zijn op initiatief van de cliënt, een goed voorbeeld is uw erfenis. Maar het kan ook zijn dat u het initiatief neemt om de klanten te wijzen op de gevolgen van een (plotselinge) wijziging van de huidige situatie. Een voorbeeld kan zijn dat u weet dat er een kinderwens is die u wilt gaan uitbeelden (kind toevoegen, specifieke kosten toevoegen en wellicht minder gaan werken). Of dat bij overlijden van de cliënt de tweede auto eruit gaat, en op dat moment ook andere levensonderhoud kosten omlaag gaan. Dat zijn aanpassingen in de trant van 'wat als u ....'.
Een maatregel is geadviseerd door u als adviseur. Voorbeelden zijn dat u het initiatief neemt om het resterend budget te gaan verhogen of de hypotheeklasten nu of in de toekomst te gaan verlagen. Denk aan het beëindigen van lopende producten, het verbeteren van dekkingen op bestaande verzekeringen, gaan bijsparen op bestaande spaar- en beleggingsproducten en de hypotheek eerder gaan aflossen en met meer zekerheid. 

Terugkomend op uw dossier. De schenking voert u in als aanname, in de want fase, voor het lang en gezond leven scenario. Klik op de Aanname button en voeg een Overig belastingvrij inkomen toe op de dag van de schenking (frequentie voor het éénmalige bedrag van 50.000). Voeg ook een nieuwe spaarrekening toe bij, wijze van aanname, waarop u de 50.000 stort (per ontvangstdatum). In plaats van een nieuwe rekening toe te voegen kunt u er uiteraard ook voor kiezen om een extra storting te doen op een bestaande rekening (maar ook als aanname). Wanneer er sprake is van Schenk- of erfbelasting dan voegt u tot slot een Diverse niet aftrekbare uitgave toe, ter grootte van het door u bepaalde belastingbedrag.
Maak nu vervolgens een kopie van deze analyse en geef er een zelfgekozen omschrijving aan. Draai nu de ingevoerde aanname voor de spaarrekening terug. Wij gaan er gemakshalve tevens vanuit dat de schenkingsvrijstelling voor hypotheekaflossing ervoor zorgt dat er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden. Verwijder daarom ook de Schenkingsbelasting uitgave aanname. Voeg nu een maatregel, in de Need fase, toe. Hiervoor wijzigt u één of meerdere hypotheekdelen door er een extra aflossing op in te voeren ter grootte van de schenking (op ontvangstdatum). Bedenk dat extra aflossingen jaarlijks tot een maximum percentage boetevrij kunnen plaatsvinden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen