Volgen

Wat houdt afronden advies in?

Afronden advies heeft consequenties voor het gehele klantdossier.
Welke keuze u ook maakt in de Afronden Advies, het gehele klantdossier zal aangepast worden, maar er wordt altijd een "alleen lezen" klantdossier in het Adviesmanagement toegevoegd (client beheerscherm).

Hier kunt u het klantdossier te allen tijde inzien zoals het was -voor de optie "afronden advies". Dus ook alle Analyses die u in dit dossier had aangemaakt. Als u op het vergrootglas button klikt, kunt u het klantdossier inzien, incl alle bijbehorende Analyses. Er is niks verloren, echter is het een "alleen lezen" klantdossier. U kunt het niet muteren of het advies terug zetten/ kopieren.

Echter zal de " alleen lezen"  planning wel in het huidige jaar meegaan. U kunt -zoals in uw huidige Figlo planning- niet terug kijken in het verleden. Het huidige jaar waar we ons nu in bevinden, zal ook in de "alleen lezen" dossier te zien zijn.

 

Afronden advies:
-Het afronden van het advies heeft de volgende consequenties voor uw Need producten:
-De aanpassingen in Afronden Advies worden uitgevoerd op de Analyse waar u zich in bevindt, echter heeft het consequenties voor het gehele dossier. Overige Analyses komen te vervallen.
-Geef een adviesnaam op om het advies te kunnen herkennen
-Bestaande producten in de HAVE worden niet afgerond, behalve als er gekozen is in de Want/ Need dat dit product gestopt gaat worden. In de Have krijgt dit product een einddatum.

-Doen: Nieuwe producten in de WANT/NEED worden producten in de HAVE wanneer de optie "Doen" is gekozen.  Let op, dit geldt voor de Analyse waar u zich in bevindt. Overige Analyses komen te vervallen.
-Bewaren: Nieuwe producten in de WANT/NEED blijven producten in de WANT/NEED producten bij de optie "Bewaren". Let op, dit geldt voor de Analyse waar u zich in bevindt. Overige Analyses komen te vervallen.
-Vervallen: De nieuwe producten in de WANT/NEED worden verwijderd bij de optie "Vervallen". Let op, dit geldt voor alle Analyses die u in dit dossier heeft ingevoerd. Alle Analyses zijn verdwenen, zo ook alle producten. Deze Analyses zijn wel in een alleen lezen functie te benaderen, zie bovenstaande instructie hoe u deze kunt opvragen.

Voorbeeld: U heeft een dossier. U heeft 3 maatregelen in het overlijdensscenario. U rondt af en besluit:

1 maatregel te "DOEN" en 2 maatregelen te "BEWAREN".

Nadat u e.e.a. heeft bevestigd opent u de nieuwe situatie en u treft aan:

Nieuwe HAVE met 1 gewijzigde kaart (DOEN) in het overlijdensscenario en 2 maatregelen (BEWAREN)

Kortom, u kunt zelfs tot op maatregelniveau aangeven of iets al dan niet moet worden doorgevoerd in de nieuwe HAVE.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen