Volgen

tekort verrekening

 

Bij de berekeningen wordt er uitgegaan van een bepaalde volgorde. In geval van een tekort worden achtereenvolgens de volgende middelen/leningen aangesproken.

 

  • De post Overige vlottende activa
  • Vlottende activa van het type rekening , die zijn aangemerkt voor tekortverrekening:
  • Rekening courant DGA (bij een BV) activa zijde.

 

Op al de rekeningen aan de activa zijde van de balans wordt in dezelfde verhouding geld opgenomen in geval van een liquiditeitstekort. Is er 100 aanwezig op Overige vlottende activa en 100 in een rekening onder vlottende activa en is er een tekort van 20 dan wordt op elke rekening 10 in mindering gebracht. Het is niet mogelijk om zoals bij sparen/ontsparen in de privé situatie een prioriteit of een bodem aan te geven. Je kunt alleen aangeven óf een rekening gebruikt kan worden voor tekortverrekening.

Vervolgens kan er geld worden onttrokken aan de volgende posten aan de passivazijde:

  • Rekening courant kredietinstelling (bij een BV)
  • Rekening courant DGA passiva zijde (bij een BV)
  • Ondernemingsvermogen (bij een zelfstandige ondernemer)

Uit de rekening courant kredietinstelling wordt geld onttrokken tot de limiet van de rekening is bereikt.

Uit rekening courant bij de DGA (BV) of ondernemingsvermogen (zelfstandige ondernemer) wordt onbeperkt geld onttrokken. Dit resulteert bij de DGA tot uitgaven in de privé situatie als gevolg van toename rekening courant vordering op de BV en voor de zelfstandige onderneming tot uitgaven als gevolg van het storten van ondernemingsvermogen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen