Volgen

Liquiditeitsoverschot en tekort verrekening

 

Binnen een onderneming vind naast de berekening van de winst- en verliesrekening ook een kasstroomberekening plaats. Deze berekening bepaalt naar aanleiding van de aanwezige geldstromen of tegoed op liquide middelen of op bepaalde vorderingen moet toe of afnemen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen