Volgen

Liquide en niet-liquide middelen

 

In de overzichten van de onderneming worden liquide en niet-liquide vlottende activa apart getoond. Bij de post “rekeningen” kan bij de invoer worden aangegeven of het hier om liquide of niet-liquide activa gaat.

rek.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen