Volgen

Doteren aan de oudedagsreserve

 

Een zelfstandig ondernemer kan meerdere ondernemingen hebben, waarbinnen hij doteert aan de oudedagsreserve. Daarom is de instelling of je doteert aan de oudedagsreserve opgenomen op de persoon kaart onder ‘fiscale aspecten’

 

Je kunt alleen doteren aan de oudedagsreserve als de stand van de oudedagsreserve aan het begin van het jaar lager is dan de stand van het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar. [1]

Wanneer het ondernemingsvermogen ontoereikend is, zou je niet kunnen doteren aan de oudedagsreserve. Op basis van het ingevoerde percentage dotatie storten in ondernemingsvermogen ervoor zorgen dat er automatisch een bedrag wordt gestort in het ondernemingsvermogen, zodat er voldoende ruimte is om te doteren aan de oudedagsreserve.

 

Hypotheek DGA

 

[1] Art 3.68 lid2 Wet IB 2001

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen