Volgen

Verkrijgingsprijs onderneming

Verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs van de aandelen wordt bij vervreemding van de aandelen in de BV verrekend bij de berekening van de verkoopwinst. Bij de VBI wordt dit bedrag jaarlijks opgehoogd met het forfaitaire rendement[1].

 

[1] Art 4.27 lid 1 Wet IB 2001

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen