Volgen

Risico's - Overzicht LTI – Nieuwe klant, nieuw advies invoeren en LTI overzicht maken/updaten

Dit artikel beschrijft in een aantal stappen hoe u van de invoer van een nieuwe klant komt tot de invoer van een compleet Overzicht LTI voor de betaalbaarheid van de geadviseerde hypotheekconstructie.

DEEL 1: van snelle invoer naar Overzicht LTI

 1. Maak een nieuwe klant aan met behulp van de Snelle invoer functie.
 2. Kies voor Opslaan naar begroting. Deze actie maakt het dossier aan en daarmee worden ook de risicoscenario’s automatisch aangemaakt. Standaard startjaar van de risicoscenario’s is het huidig jaar plus 2 jaar. Op dit moment is de exacte datum wanneer de hypotheek zal ingaan, nog niet bekend.
 3. Vul de begroting in.
 4. Bereken de nieuwe hypotheek en de eigen middelen.
 5. Vul de hypotheekconstructie in.
 6. Navigeer naar het menu item Risico’s/uitgangspunten. Af te lezen valt dat de startdatum van de risicoscenario’s standaard 1-1-2019 is. In een aantal gevallen is het wenselijk dit aan te passen naar 1-1-2018. Namelijk als de startdatum van de hypotheek in 2017 ligt. Eenvoudig alle scenario startdata aanpassen is mogelijk. Kies voor het verlagen met 1 jaar en sla vervolgens op. Alle scenario’s zijn nu tegelijk met 1 jaar verlaagd, zonder deze afzonderlijk te hoeven aanpassen.
 7. Kies voor het menu item Risico’s/Overzicht LTI. Bij de eerste opstart van de pagina worden (éénmalig) voor alle scenario’s de gegevens opgehaald uit de verschillende planningen. Denk aan onder meer het ophalen van de bruto inkomsten, de gewogen gemiddelde toets rente, hypotheekbedragen en verplichtingen. Daarbij wordt direct doorgerekend of een scenario betaalbaar is op woonlasten. Is een scenario niet betaalbaar dan toont de berekening het (indicatieve) bedrag aan benodigd extra inkomen. Verder is het goed te weten dat voor scenario’s zoals AO en WW eventuele bruto sociale zekerheid uitkeringen, en ook bruto (lopende of geadviseerde) verzekeringsuitkeringen worden opgehaald.

DEEL 2: aanpassingen achteraf

 • Naar keuze kunnen (extra) scenario’s worden toegevoegd aan het Overzicht LTI. Daarbij worden uitgangspunten en resultaten niet automatisch opgehaald en doorgerekend.
 • Indien ervoor wordt gekozen om (later) alsnog een extra risicoscenario toe te voegen bij Risico/uitgangspunten, zal bij terugkeer op het Overzicht LTI scherm dit scenario handmatig moeten worden toegevoegd. Dat kan met de toevoegen button. Daarbij geldt, net als bij het punt hiervoor, dat gegevens - via achtereenvolgens de buttons haal op en sla op - dienen te worden doorgerekend.
 • Zijn er aanpassingen gemaakt in de hypotheekconstructie op de begroting. Dan worden die aanpassingen (pas) effectief op het Overzicht LTI na opnieuw ophalen en opslaan van de aanwezige scenario’s. Wordt een nieuw (alternatief) plan toegevoegd en geactiveerd waarbij vervolgens het Overzicht LTI wordt gestart, dan worden voor dit (nieuwe) plan alle gegevens weer éénmalig automatisch opgehaald en doorgerekend.
 • Tot slot een aandachtspunt voor het rapporteren en vastleggen van het Overzicht LTI met behulp van de PDF button. Kies bewust de (peil)momenten om een PDF overzicht te maken. Wellicht is de adviesaanpak om de situatie voor en de situatie na maatregelen te willen vastleggen. Denk aan de situatie waarbij er in het AO scenario een tekort aan inkomen is. Samen met de klant is hierop besloten extra inkomen te garanderen via een nieuwe woonlastenverzekering product (als maatregel). Dan zal bij het hernieuwd ophalen en doorrekenen van dat scenario op het Overzicht LTI het tekort (grotendeels) zijn opgelost. Voor reconstructie van het advies kan het vastleggen van situatie voor én na geadviseerde producten waardevol zijn.
 • Tip van een gebruiker: maak net voordat u nieuwe overige producten gaat invoeren, zoals een woonlastenverzekering en een overlijdensrisicoverzekering, een kopie van het advies. En werk de geadviseerde producten uit in het gekopieerde advies. Daarmee legt u beide situaties, voor én na geadviseerde producten, duidelijk vast. Door de Overzichten LTI van beide adviezen (voor en na) naast elkaar te leggen wordt duidelijk wat de grondslag is voor, bijvoorbeeld, een geadviseerd woonlastenverzekering product.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen