Volgen

Versie Figlo Hypotheken per 14-1-2018

Na de introductie van Figlo Hypotheken in juli hebben we veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Echter is er ook veel input geleverd voor het nog verder verbeteren van de applicatie.

Binnenkort komen we met een vernieuwde, verbeterde en uitgebreidere versie en ook ook daarna blijft de ontwikkeling doorgaan.

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste verbeteringen:

 

 

 1. Bij de inventarisatie voor het huishouden kunnen nu ook kinderen worden opgevoerd. Met minimale invoer, maar van belang voor een ANW uitkering in het scenario overlijden. Van belang voor de betaalbaarheid dus. 
 2. Bij het pensioen kun je straks ook het wezenpensioen opvoeren, wordt nu nog gebouwd.  
 3. Bij de inventarisatie is een onderdeel verzekeringen toegevoegd. Er kunnen de volgende vier verzekeringen worden, van belang voor de betaalbaarheid
  1. ANW verzekering
  2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  3. WGA verzekering
  4. WIA Excedent verzekering 
 4. Vanuit de begroting kan voor de overige producten (overlijdensrisicoverzekering en woonlastenbeschermer) een uitstapje naar MoneyView worden gedaan. Wel binnen het Figlo Hypotheken scherm. De berekende gegevens komen mee terug en er wordt een bijlage aan het dossier gehangen. Net zo als nu in de advisor. 
 5. Aanpassen van de datum van een scenario. Er is nu een mogelijkheid om in een keer voor alle scenario’s de datum aan te passen. Verhogen of verlagen met x jaar of zelf een jaartal opgeven. Hierbij wordt een wijziging altijd minimaal aangepast in het huidige jaar, aangezien scenario’s in het verleden nog steeds niet kunnen. 
 6. LTI overzicht bij de resultaten, welke vol automatisch wordt aangemaakt. Per gebeurtenis wordt getoond of de toegestane hypotheek en de toegestane woonlast worden overschreden. Bij een overschrijding wordt er een indicatie gegeven van het extra benodigd jaarinkomen.
  Standaard worden alle aanwezige risico gebeurtenissen opgenomen in dit overzicht, m.u.v het hypotheekrente wijziging scenario. Aangevuld met de gebeurtenissen pensioen en einde renteaftrek. Iedere gebeurtenis is een aparte regel in het overzicht. Het is mogelijk om regels te verwijderen. De gebeurtenissen pensioen, einde rentevast en einde rente aftrek kunnen meer dan één keer worden toegevoegd. Is een risico gebeurtenis (AO, WW en overlijden) verwijderd, blijft het mogelijk deze later handmatig weer toe te voegen. 
  De Haal op button maakt het mogelijk om bedragen en getallen automatisch op te halen uit de corresponderende planning. Denk hierbij aan de planning voor het langleven, AO, WW of overlijden. De opgehaalde gegevens zijn aanpasbaar. Om welke gegevens het gaat (het bedrag en type) valt af te lezen onderin iedere gebeurtenis regel. Door te klikken op Opslaan worden de gegevens van dat betreffende scenario (die regel) opgeslagen en berekend. 
  Voor ieder plan kan het LTI overzicht worden gemotiveerd en/of toegelicht. Dat kan door op het wolk icoon te klikken. Rechtsboven het overzicht kan met behulp van de button Pdf direct een schermprint worden gemaakt.
 7. Budgetoverzicht bij de resultaten, nog onderhanden werk. Maar denk aan eenzelfde overzicht als in de advisor  
 8. Aparte pagina met alle documenten.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen