Volgen

Risico's - Overzicht LTI - Benodigd extra inkomen berekenen

Per scenario wordt berekend wat er aan extra inkomen nodig is om de hypotheek betaalbaar te krijgen. Het extra inkomen wordt alleen berekend in het geval van een tekort aan inkomen. Een tekort wordt aangeduid met een rood bolletje. Het berekenen van het extra inkomen bedrag vindt plaats aan de hand van een ‘doelzoek’ functie.

 

Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de verschillende woonquote categorieën en de regel voor het meetellen van de minstverdienende. Het inkomen van de minstverdienende wordt voor het bepalen van de woonquote namelijk niet voor de volle 100% meegenomen.

 

Om het verschil in betaalbaarheid inzichtelijk te maken voor ‘voor geadviseerde producten’ en ‘na geadviseerde producten’ is het raadzaam voor beide momenten een PDF te maken.

 

Tip: maak net voordat u nieuwe overige producten gaat invoeren, zoals een woonlastenverzekering en een overlijdensrisicoverzekering, een kopie van het advies. En werk de geadviseerde producten uit in het gekopieerde advies. Daarmee legt u beide situaties, voor én na geadviseerde producten, duidelijk vast. Door de Overzichten LTI van beide adviezen (voor en na) naast elkaar te leggen wordt duidelijk wat de grondslag is voor, bijvoorbeeld, een geadviseerd woonlastenverzekering product.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen