Volgen

Risico's - Overzicht LTI - Opgehaalde gegevens

Voor de opgehaalde gegevens gelden de volgende aandachtspunten.

Inkomens zoals ingevoerd onder het inkomen worden, voor zover het bruto bedragen betreft, in het betreffende jaar opgehaald. Een netto inkomen, zoals een ANW verzekering in box 3, wordt niet opgehaald.
Het betreft de volgende inkomsten soorten:

 • Loondienst
 • Freelancer
 • Directeur Groot Aandeelhouder
 • Ondernemer
 • Alimentatie
 • WW uitkering
 • Wajong uitkering
 • WIA uitkering
 • WAO uitkering
 • ANW uitkering
 • Lijfrente uitkering verzekering
 • Bruto uitkering woonlasten verzekering
 • Uitkering AO verzekering
 • Uitkering ANW verzekering
 • Uitkering WGA verzekering
 • Uitkering WIA excedent verzekering

Bij het ophalen van de inkomsten vindt er geen middeling plaats voor bijvoorbeeld een inkomen als ondernemer/freelancer. In de Hypotheek Acceptatie Toets wordt een WW uitkering niet meegenomen, in het Overzicht LTI wordt het wel als inkomen meegenomen bij de opgehaalde gegevens. Overigens is het mogelijk het inkomen handmatig te corrigeren. Denk aan de situatie dat u een inkomenscomponent niet wilt meenemen, of juist een netto inkomen wel wilt laten meetellen als inkomen.

De berekende fictieve woonlast en berekende toegestane hypotheek houdt rekening met een aanwezig box 3 deel en aanwezige waardes in BEW/SEW/KEW hypotheekdelen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen