Volgen

Risico's - Overzicht LTI - Default jaartallen voor de scenario's

Hieronder wordt met een voorbeeld uitgelegd hoe om wordt gegaan met de default jaartallen.

Er worden twee verschillende jaartallen getoond bij het uitklappen van een scenario regel op het Overzicht LTI scherm. Te weten de ‘Situatie over’ en de ‘Situatie per’. Het Situatie over jaartal wordt gebruikt voor het ophalen van de inkomsten en verschillende soorten verplichtingen. Die gegevens worden opgehaald uit de betreffende planning. Dat kan zijn de planning voor een AO, WW, Overlijden of Langleven scenario. Het Situatie per jaartal haalt de hypotheekconstructie gegevens op uit de betreffende planning. De applicatie peilt welk bedrag er open staat per hypotheekdeel, of er sprake is van box3 bedragen, wat de opgebouwde waardes zijn voor een hypotheek met aflosproduct en wat de resterende looptijden zijn. Op basis daarvan wordt automatisch de fictieve jaarlast berekend. Verder wordt zowel het gewogen gemiddelde toets rentepercentage vastgesteld als de langste (resterende) looptijd. Dat peilen gebeurt op basis van een datum.

Stel dat de koopwens is op 1-10-2017 en de scenario’s gaan starten op 1-1-2018.
Dan is het default Situatie over jaartal:

  • AO, startjaar scenario + 2 jaar, oftewel de situatie over 2020
  • WW, startjaar scenario + 0 jaar, oftewel de situatie over 2018
  • OVL, startjaar scenario + 1 jaar, oftewel de situatie over 2019

Dan is de default Situatie per datum:

  • AO, het startmoment van de hypotheek(wens), oftewel 2017 (feitelijk onderwater de situatie op 1-10-2017)
  • WW, het startmoment van de hypotheek(wens), oftewel 2017 (feitelijk onderwater de situatie op 1-10-2017)
  • OVL, het startmoment van de hypotheek(wens), oftewel 2017 (feitelijk onderwater de situatie op 1-10-2017)

Ten aanzien van overlijden is er een aandachtspunt: het default Situatie per jaartal gaat uit van de hypotheekstart. Dan betekent een volledige hypotheek. Wilt u de openstaande hypotheek situatie waarbij rekening wordt gehouden met de aflossing van de hypotheek door een overlijdensrisicoverzekering in het advies dient u hier een ander jaar te kiezen, b.v. startjaar scenario plus 1.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen