Volgen

Gebruikersgids: Advies Hypotheek Starter

Onderaan dit artikel treft u de Gebruikersgids Advies Hypotheek Starter als download.  

Er komt een moment dat uw klant niet meer in de oriënterende fase is. U gaat hem dan helpen in een concrete adviessituatie.

Joop Pieterse komt bij u binnen. Hij heeft een relatie Anne de Bruin. Joop is nog heel jong (22 jaar) en heeft na zijn opleiding een goede baan als developer bij een klein IT bedrijf gevonden dat Games produceert. Anne (20) werkt voor een vlogger in de marketing/communicatie. Tot voor kort hadden ze allebei een studentenkamer. De afgelopen 10 maanden wonen ze samen in het huurappartement van Joop. Het samenwonen is goed bevallen en ze willen graag een eigen huis kopen. Ze hebben een leuke woning gezien in de Kerkstraat. Je moet er wat aan klussen, maar het is groot genoeg voor Joop en Anne, heeft extra kamers voor als er later misschien een kindje bij komt en het ligt op loopafstand van winkels en horeca. Joop en Anne zijn er helemaal vol van.

Een advies opbouwen

Inventarisatie aanvullen

Allereerst wilt u meer detail invoeren in uw inventarisatie. Om ook een aanvraag in te kunnen dienen aan het einde van het adviestraject, kunt u nu zo veel mogelijk van de gegevens van uw klant verzamelen. Per categorie klikt u daarvoor ook de detailvelden open. Zo vindt u in de categorie Huishouden detailgegevens voor de cliënt, zoals het BSN-nummer en legitimatiegegevens. figlo.com 3

We zullen hier niet alle categorieën toelichten. De systematiek is voor alle onderdelen vergelijkbaar. Globaal zijn de categorieën besproken in de Handleiding voor een oriënterend advies.

U heeft met Joop en Anne gesproken over hun toekomstwensen. Ze zijn nog ontzettend jong. Veel behoefte om te reizen is er niet. Ze willen vooral zakelijke ambities waarmaken: groeien in hun baan, veel sparen en zorgen dat ze het zo snel mogelijk financieel voor elkaar hebben. Misschien beginnen ze zelfs nog weleens hun eigen bedrijf. Voor kinderen is het nog veel te vroeg: ze willen misschien over een jaar of 8 op z’n vroegst kinderen. Deze informatie is belangrijk voor uw beslissingen in het adviesproces.

Algemene informatie over toekomstplannen, een al dan niet aanwezige latente kinderwens en ambities kunt u kwijt in de tekstballonnen in het klantprofiel. U vult de informatie over Joop en Anne bijvoorbeeld in bij de opmerkingen rond risicobereidheid.

Een nieuw plan aanmaken

Wanneer u eerder een koopindicatie heeft afgegeven, kan het fijn zijn om een echt advies met een schone lei te starten. U klikt daarvoor links in het navigatie-menu voor het plannenoverzicht. U kunt hier een blanco plan aanmaken met behulp van de knop Nieuw plan bovenin. Het nieuwe plan maakt u aan voor een bestaand huis of een nieuwbouwhuis.

Plannen kopiëren

Het kan ook zijn dat een eerder advies al heel dicht in de buurt komt van de werkelijk te adviseren situatie. Dan kunt u een nieuw plan maken door een kopie te maken van een eerder plan. U kunt ook plannen kopiëren om gemakkelijker dezelfde hypotheekconstructie bij drie verschillende aanbieders te vergelijken.

U klikt daarvoor op de pijl voor het te kopiëren plan. U ziet dan drie opties: Openen, Kopiëren en Verwijderen. Kies voor Kopiëren U geeft uw nieuwe plan een naam en slaat het op. U ziet nu het nieuwe plan in uw lijst met plannen staan. Door op openen te klikken opent u de begrotingspagina van het gekozen plan.

Begroting aanvullen

Ook in de begroting kunt u nu meer informatie in gaan voeren over de gewenste situatie. Steeds wanneer u een tekstballon ziet, is het raadzaam om een onderbouwing te geven van de keuze voor uw klant. Ook wanneer u een veld niet heeft aangepast, kan het belangrijk zijn om een motivatie vast te leggen. Denkt u bijvoorbeeld aan het aanvragen van NHG: default staat de keuze op Nee. Wanneer u inderdaad geen gebruik maakt van NHG wijzigt u niets in de invoer. Toch is het belangrijk om die keuze te onderbouwen.

Hypotheekleningdelen invoeren

Uw advies bevat één of meerdere hypotheekleningdelen. Na het invullen van een hoofdsom van een nieuwe hypotheek is er automatisch één leningdeel aangemaakt. Dat leningdeel is bij een starter annuïtair en heeft een duur van 30 jaar, de toetsrente als rentetarief en doorgaans een rentevaste periode van 30 jaar.

Wanneer u meerdere leningdelen wilt toevoegen, klikt u op de knop Voeg toe en u selecteert het type leningdeel dat u toe wilt voegen: lineair, annuïtair of aflossingsvrij.

Uit het gesprek blijkt dat Joop en Anne graag in de eerste 8 jaar minstens 25% van de hypotheek af willen lossen. Ze willen dat lineair doen. Ze willen misschien nog wel meer aflossen, maar ze willen zich daar niet op vastleggen. Misschien gebruiken ze hun spaargeld wel om te verbouwen of een eigen bedrijf te beginnen. U wilt de hypotheek dan ook in twee leningdelen splitsen: één annuïtair leningdeel van 30 jaar en één lineair deel dat in 8 jaar aflost.

U past de eigenschappen van het leningdeel aan. Wanneer daar onlogische keuzes worden gemaakt, ziet u een rode markering en een opmerkingen dat er fouten zijn geconstateerd. Zo kunt u niet kiezen voor een rentevaste periode van 10 jaar wanneer de financiering maar 8 jaar loopt.

Leningdelen laten berekenen

Bij de hoogte van de leningdelen ziet u enkele ronde selectievakjes, zogeheten radioknoppen:

U kunt met die knop maar één optie selecteren van de aangeboden opties. U kunt daarbij in het voorbeeld kiezen uit het eerste leningdeel, het tweede leningdeel of Handmatig. Uw selectie bepaalt welk bedrag automatisch berekend wordt. De berekening wordt gemaakt met behulp van de opgegeven totale Nieuwe hypotheek.

In het voorbeeldscherm hierboven is het eerste leningdeel geselecteerd. Past u het bedrag van het tweede leningdeel aan, dan wordt automatisch de hoogte van het eerste leningdeel opnieuw berekend. Het uitgangspunt is daarbij dat de totale hoofdsom van de hypotheek gelijk blijft.

U kunt het leningdeel waar de radioknop bij staat aangevinkt dan ook niet aanpassen. Bij het verlaten van dat veld wordt de aanpassing namelijk meteen weer teruggedraaid, omdat de berekening ‘Totale nieuwe hypotheek minus andere leningdelen’ niet is veranderd.

Selecteert u geen leningdeel maar kiest u voor Handmatig, dan worden de leningdelen niet automatisch berekend. figlo.com 7

Let op: Bij de keuze Handmatig wordt ook de totale nieuwe hypotheek niet opnieuw berekend. Bij een invoer aan leningdelen die hoger is dan de totale hypotheek, wordt het totale hypotheekbedrag dus niet aangepast.

Voor Joop en Anne wordt een tweede lineair leningdeel aangemaakt met een duur en een rentevaste periode van 8 jaar. U laat de radioknop ongewijzigd, deze staat aangevinkt bij het eerste leningdeel. Bij het tweede leningdeel geeft u een hoogte op van € 50.500,- euro. De hoogte van het eerste leningdeel verspringt daardoor automatisch naar € 151.500,-.

Selecteren en Motiveren

Het gesprek met uw klant heeft geleid tot een logische keuze voor vorm en constructie, duur, rentevaste periode en hoogte van de hypotheek. De achterliggende gedachte achter die keuze kunt u vastleggen in de motivatievelden. Hoe eerder u die motivatie vastlegt, hoe beter u nog weet waarom u die keuze heeft gemaakt.

Met behulp van de MoneyView vergelijkingstool kunt u een selectie maken voor een geschikte aanbieder. Sla – wanneer u een vergelijking gaat maken – tussentijds uw leningdelen op met behulp van de Opslaan knop.

Via de driehoek-knoppen klikt u nu de detailvelden open. Op basis van uw productvergelijkingen vult u de gegevens in van uw product.

In de tekstballon achter het veld Aanbieder kunt u een onderbouwing toevoegen van uw keuze voor een aanbieder en product.

Naast leenproducten kunt u ook verzekeringsproducten voor overlijden en arbeidsongeschiktheid toevoegen aan het advies en adviseren om een adviesabonnement af te sluiten. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een jaarlijks contactmoment afspreken en ondersteuning bij tussentijdse aflossing.

U voegt een verzekering of abonnement toe door bij Overige producten op de Voeg toe knop te klikken en de optie naar keuze te selecteren. Daarna geeft u de detailgegevens op van het door u geadviseerde product. Ook voor verzekeringen kunt u gebruik maken van de MoneyView vergelijking.

Op basis van uw gesprek met Joop en Anne adviseert u hen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor een bedrag van 150000 euro met een annuïtair dalende dekking. U kiest beiden als verzekerde, een annuïtair dalende dekking en een verzekerd bedrag van € 150.000 ,-.

Het verzekerd bedrag partner wordt in eerste instantie automatisch gelijkgesteld aan dat van de dekking onder Verzekerd bedrag. Gaat u daarna naar een ander veld en komt u terug om de dekking aan te passen, dan wordt dat niet meer automatisch gelijkgesteld.

U voert de verzekerde bedragen in. De dekking voor Joop en Anne is gelijk. Bij Aflossen Hypotheek selecteert u de annuïtaire lening. Deze wordt bij overlijden van Joop of Anne nu afgelost met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering.

Opties vergelijken

Nu u een advies heeft samengesteld, kunt u dit advies vergelijken met alternatieven. U kunt daarvoor geheel nieuwe plannen maken – bijvoorbeeld wanneer uw klant toch nog een nieuwbouwwoning overweegt – of juist een bestaand plan kopiëren en daarna details aanpassen. Zie voor de uitleg over het kopiëren van plannen het hoofdstuk eerder in deze handleiding.

U kunt uw opties vervolgens naast elkaar zetten met behulp van de optie Resultaten, links in uw navigatiescherm.

Voor Joop en Anne maakt u ook een advies aan waarbij u de volledige financiering Annuïtair sluit voor 30jaar. Deze twee adviezen wilt u in uw resultaten met elkaar vergelijken. U kopieert daarvoor het plan Aankoop Kerkstraat.

In de begroting verwijdert u nu met behulp van het vuilnisbakje het lineaire lening deel. De hoogte van het annuïtaire lening deel wordt automatisch aangepast naar het volledige hypotheekbedrag. U heeft nu een tweede plan met een volledig annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar.

U kiest voor de optie Vergelijk 2 plannen. Via de menu’s bovenaan de kolommen kunt u selecteren welke plannen u met elkaar wilt vergelijken. U kunt vervolgens een toelichting geven door de tekstballonnen te vullen. Ook kunt u onderaan een conclusie trekken over de passendheid van de twee financieringsmogelijkheden.

2 plannen vergelijken is heel geschikt voor het vergelijken van een bestaande bouw-situatie en een nieuwbouw situatie. Het is ook bijzonder geschikt voor het vergelijken van verschillende vormen van financiering, bijvoorbeeld bij het vergelijken van annuïtair versus lineair financieren.

3 plannen vergelijken is heel geschikt wanneer u drie verschillende productoplossingen naast elkaar wilt zetten. In de vergelijking kunt u de voor- en nadelen van de constructies noteren.

Met behulp van de knop Aanbevolen onderin geeft u aan welke financiering door u aan de kant wordt aanbevolen. U ziet dan een ster verschijnen voor de naam van het advies en op de knop Aanbevolen.

Let op: De toelichting en conclusie van de vergelijkingspagina worden weergegeven in de pdf-print van de vergelijkingspagina. Ze komen niet terug in het standaard-rapport in Rapporten

Risico’s beoordelen

Naast een lang gezond leven moet er bij een goed hypotheekadvies ook worden gekeken naar situaties waarin het leven niet loopt zoals gehoopt. De risico’s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen worden bekeken in het onderdeel Risico’s in het menu links. figlo.com 10

Bij Uitgangspunten kunt u aangeven welke risico’s u voor uw klant inzichtelijk wilt maken. Wanneer u een risicoscenario toe wilt voegen klikt u op Toevoegen Risico boven in beeld. Het keuzemenu biedt de mogelijkheid om een risicoscenario te schetsen voor Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid, overlijden of een wijziging in de te betalen hypotheekrente.

Standaard zijn er al een aantal risico-situaties aangemaakt bij elke nieuwe klant. Die risico’s kunt u eventueel verwijderen of aanpassen. U kunt ook eigen risico’s aanmaken. U klikt dan op Toevoegen risico.

Wanneer u een risico aanmaakt kunt u daarna de detailgegevens invoeren. Zo kunt u bij Arbeidsongeschiktheid aangeven wie er arbeidsongeschikt wordt, per welke datum, in welke mate, in hoeverre de restverdiencapaciteit nog benut wordt en andere zaken die de uitkeringshoogte of -duur beïnvloeden.

Tip: Kies een datum die zinvol is in de geschetste situatie. Wanneer iemand overlijdt voor de ingangsdatum van een geadviseerde verzekering, brengt u de voordelen van een dergelijke verzekering niet meer met het programma in beeld. Het is daarnaast soms prettig om ten minste één regulier kalenderjaar met een ‘gewone maandlast’ te zien in de grafiek.

Anne en Joop kopen hun woning aan per 1 januari 2018. Gedurende 2018 hebben ze nog wat eenmalige kosten en eenmalige fiscale voordelen. 2019 is een ‘gewoon’ jaar. Als datum voor de risico’s overlijden en arbeidsongeschiktheid kiest u dan bijvoorbeeld 2020.

Risico’s die u niet zinvol vindt kunt u verwijderen uit de lijst door op de prullenbak achter het risico te klikken.

Anne en Joop weten dat ze bij langdurige werkloosheid de hypotheek niet meer kunnen betalen. Omdat ze nog aan het begin van hun carrière staan vinden ze het niet zinvol om zich daartegen te verzekeren. Ze vinden snel genoeg weer een baan. U noemt dit in de toelichting van de risicobereidheid maar besluit deze risico’s niet mee te nemen in de rapportages. U selecteert volledige arbeidsongeschiktheid van Joop en van Anne en schetst de overlijdens-scenario’s, alle vier met 1 januari 2020 als datum van de gebeurtenis.

Om de gevolgen van de risicogebeurtenissen te zien gaat u naar Betaalbaarheid bij risico’s in het navigatiescherm.

U ziet hier grafieken met daarin het verloop van de woonlasten of het verloop van de hoogte van de hypotheekschuld door de jaren heen. U kunt kiezen tussen woonlasten of hypotheek met behulp van de knoppen linksboven. In de grafiek is ook een lijn weergegeven. De lijn geeft aan wat een verantwoorde woonlast of hypotheekschuld is ten opzichte van het verzamelinkomen. Woonlasten of schuld die onder die verantwoorde last of schuld blijven worden groen weergegeven. Lasten of schuld die boven de verantwoorde hoogte uitkomen worden rood weergegeven.

Joop en Anne hebben in de eerste jaren een hogere woonlast dan strikt genomen verantwoord is. De hoogte van de hypotheek is niet te hoog en Joop en Anne willen beiden graag in het begin wat meer van hun salaris aan het afbetalen van de hypotheek besteden. Bij overlijden van één van beiden is er – door de overlijdensrisicoverzekering - geen probleem meer. Bij arbeidsongeschiktheid is er wel een probleem. Op basis van de risicoscenario’s bespreekt u samen met Joop en Anne een middenweg: Een lineaire aflossing met een iets langere looptijd, waardoor de woonlast wat lager uitpakt. Wanneer alles mee zit kunnen ze met incidentele extra aflossingen de schuld sneller omlaag brengen. Wanneer er zaken tegen zitten, blijven er voldoende middelen over om de woonlast te kunnen dragen.

In de tekstballon rechts bovenin kunt u per risicoscenario aangeven hoe uw klant over dergelijke scenario’s denkt en waar de voorkeur van uw klant naar uit gaat. De standpunten van uw klant over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, werkloosheid enz. kunt u hier noteren.

Joop en Anne vinden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zonde van hun geld. Ze besteden dat liever aan het aflossen van de hypotheek. Ze willen dan ook pertinent geen woonlastenverzekering. U noteert dit in de tekstballon bij het risicoscenario arbeidsongeschiktheid. Vervolgens vergelijkt u deze plannen met behulp van het scherm Resultaten > Vergelijk 3 plannen. Het Advies aankoop Kerkstraat met iets meer veiligheid is nu de constructie die u aan Joop en Anne wilt adviseren. U klikt op de Aanbevolen knop op het advies. Het sterretje staat nu bij Advies aankoop Kerkstraat met iets meer veiligheid. In de tekstballonnen schrijft u waarom dit advies geschikter is voor Joop en Anne. 

Maandlastenoverzicht

Voor een weergave van de maandlasten door de tijd heen kunt u gebruik maken van het Maandlastenoverzicht onder het kopje Resultaten in uw navigatiescherm. Deze tabel kunt u aanpassen aan uw eigen voorkeuren. U doet dat met de raderknop rechts bovenin.

Wanneer u daarop klikt ziet u een balk met keuzemenu’s.

De keuze-opties Resultaat, Plan en Scenario geven de mogelijkheid om te bepalen welke resultaten worden weergegeven: wilt u maandlasten of juist de betaalbaarheid van de hypotheekschuld zien? Wilt u de aanbevolen financiering tonen of juist een andere? Wilt u de situatie bij een lang gezond leven tonen of details over wat er gebeurt als een deel van de hypotheek met een overlijdensrisicoverzekering wordt afgelost?

Betaalbaarheid van de maandlasten of de hypotheek kunnen alleen als grafiek worden weergegeven. De overige gegevens kunnen zowel in een tabel als in grafiekvorm worden getoond. Die keuze maakt u met behulp van het Tonen als menu.

Wanneer u uw selectie heeft aangepast, klikt u op de knop Toepassen. Uw grafiek of tabel wordt dan opnieuw berekend en getoond. Bij de keuze voor een tabel kunt u met behulp van de menu’s Kolommen en Jaren ook nog bepalen wat er dan precies in de tabel wordt weergegeven.

Eenmaal tevreden met de weergave, drukt u met de pdf-knop gemakkelijk een documentje af met alleen die informatie erin.

Rapporteren

Standaard staat de categorie Hypotheek geselecteerd en het rapportsjabloon Figlo Hypotheken – Hypotheekadvies. Via de knop Selecteer analyses kunt u aangeven welke plannen u in uw rapport mee wilt nemen. U kunt tot drie analyses/plannen selecteren maar u kunt zich ook beperken tot slechts één plan.

Let op: Het plan dat geselecteerd is als analyse 1 in uw rapport, is niet het door u als ‘aanbevolen’ gemarkeerde plan, maar het plan dat u open had staan op het moment dat u ging rapporteren.

In het geval van Joop en Anne selecteert u drie plannen: Advies aankoop Kerkstraat met een financiering met een deel lineair en een deel annuïtair en Advies aankoop Kerkstraat volledig annuïtair met de volledig annuïtaire financiering en Advies aankoop Kerkstraat met iets meer veiligheid waarin het lineaire deel voor 16 jaar wordt gesloten in plaats van 8 jaar. 

In de lijst met gekozen pagina’s , rechts in uw scherm, ziet u alle pagina’s uit het Hypotheekadvies-sjabloon. U kunt hier naar eigen inzicht pagina’s uit verwijderen of pagina’s aan toevoegen.

Pagina’s toevoegen doet u door een pagina te kiezen en op de knop Voeg toe te klikken.

Toegevoegde pagina’s verschijnen automatisch onder aan de lijst met gekozen pagina’s. De lijst met gekozen pagina’s kunt u zien als een inhoudsopgave van uw rapport. U kunt pagina’s gewoon naar de gewenste plaats in het rapport slepen.

Pagina’s verwijderen doet u door op de knop Haal uit lijst te klikken.

U kunt daarnaast ook één of meerdere pagina’s selecteren in de lijst met gekozen pagina’s en op Verwijder selectie klikken.

U geeft uw adviesrapport vervolgens een naam en stelt het rapport op in de vorm van een Word-document (.DOC Rapport) of een Pdf-document (PDF Rapport)

U doorloopt vervolgens een Wizard: een serie schermen die u helpen om meer informatie te geven over waarom u het rapport heeft geschreven en aanvullingen te doen op wat u eerder al heeft geschreven. Eerder geschreven teksten ziet u hier dus nog terug, niet ingevulde motivatie-teksten kunt u hier nog opgeven. Op elk gewenst moment kunt u op de knop Rapporteren klikken. U verlaat dan de wizard en het rapport wordt aangemaakt.

Tip: Rapporten kunnen in Word nog op details worden aangepast. Ook kunt u eigen onderdelen toevoegen, zoals een eigen voorblad, een introductiepagina of een fotopagina.

Tip: maak ook eens een eigen rapportsjabloon. Wanneer u bijvoorbeeld altijd dezelfde selectie pagina’s wilt meegeven aan een oriënterende klant, dan kunt u die pagina’s selecteren en het geheel opslaan als sjabloon met de knop Opslaan als sjabloon. U vindt uw eigen sjabloon vanaf dan terug in de sjablonen lijst. (De rechten om sjablonen aan te maken worden beheerd vanuit de Figlo Manager.)

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen