Volgen

Waarom verhuist de eigen woning schuld na 30 jaar in box 1 niet naar box 3?

De lening is gekoppeld aan de eigen woning. De eigen woning en de gekoppelde hypotheek worden afgehandeld in box 1. Na 30 jaar is er geen rente aftrek meer, maar aangezien de woning nog steeds in box 1 is, geldt dit ook voor de gekoppelde lening. Er is dus geen aftrek meer voor de rente , maar de lening blijft nog wel in box 1. Dit is een bewuste aanpassing geweest.

Volgens ons moet er onderscheid worden gemaakt tussen eigenwoningschuld die onder het overgangsrecht (oude regime) valt en de eigenwoningschuld die onder het nieuwe recht valt.


Artikel 3.119a lid 1 jo lid 6e wet IB 2001 gaat over de eigenwoningschuld die is aangegaan vanaf 1-1-2013. Na 360 maanden is de rente op de eigenwoningschuld niet meer aftrekbaar en volgens lid 6e van artikel 3.119a behoort de hypotheek die is aangegaan voor de verwerving van de woning niet meer tot de eigenwoningschuld. Die schuld verhuisd na 360 maanden van box 1 naar box 3. De aflossingseis buiten beschouwing gelaten.


Voor wat betreft de eigenwoningschuld onder het oude regime gelden andere regels. In artikel 10bis.1 lid 1 en lid 2 wet IB 2001 wordt uitgelegd wat onder een eigenwoningschuld moet worden verstaan. Kort gezegd, een eigenwoningschuld die op 31-12-2012 bestaat. In artikel 10bis.1 lid 9 wet IB 2001 staat de artikelen 3.111, 3.119a, tweede lid, en 3.119aa, vierde lid overeenkomstig van toepassing op hoofdstuk 10bis. In artikel 10bis.1 lid 9 wet IB 2001 wordt niet verwezen naar artikel 3.119a lid 6(e). Na 30 jaar is de rente niet meer aftrekbaar van het inkomen, maar daardoor verhuisd de eigenwoningschuld niet naar box 3.


De eigen woning blijft de eigen woning bij einde aftrek hypotheekrente. De fiscale kwalificatie van de eigen woning verandert niet. De eigen woning blijft in box 1. Schuld volgt activum. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen