Volgen

Gebruikersgids: Koopindicatie

Onderaan dit artikel vindt u de Gebruikersgids Koopindicatie als download. 

Een leenindicatie op basis van inkomen

Ga naar www.figlo.com en kies voor log in.

 


Vervolgens kiest u voor Figlo hypotheken (via Figlo Start).

 

U komt dan in uw cliënten overzicht terecht. Hier kiest u dan voor Nieuwe cliënt. Wanneer u beschikt over een licentie voor Figlo hypotheken ziet u daar de optie staan Figlo Hypotheken.

U ziet vervolgens het scherm Snelle invoer hypotheek. Hier kunt u snel wat gegevens van uw klant opslaan. Standaard staat het scherm ingesteld op een alleenstaande starter op de woningmarkt.

U ziet voor Cliënt een rode driehoek staan. Deze driehoek geeft aan dat u dit item kunt openklappen. Klik daarvoor éénmaal op de driehoek.

U ziet invoervelden verschijnen. De verplichte invoervelden zijn rood aangegeven. Voor een koopindicatie voert u hier in ieder geval achternaam en geboortedatum en daarnaast inkomen in. In dit voorbeeld gaan we uit van een klant geboren in 1997 met een inkomen van € 40.000 per jaar, die momenteel een kamer huurt voor € 500 per maand tegen een jaarlijkse huurverhoging van 2%.

Vervolgens klikt u op opslaan en naar begroting.

U ziet het scherm Begroting. Bovenin het scherm ziet u wat de maximale hypotheek voor uw klant is op basis van een toetsrente van 5%. Die 5% staat direct onder de maximale hypotheek aangegeven. Desgewenst kunt u de toetsrente aanpassen naar bijvoorbeeld 2%. U ziet dan direct dat de resultaten niet meer leesbaar zijn.

Door op opslaan te klikken (boven- en onderin het scherm) wordt de maximale hypotheek herrekend.

Wanneer u de uitkomst graag aan uw potentiele klant mee wilt geven, is het verstandig twee dingen te doen:

1. De analyse een andere titel te geven dan Analysis. Kies iets wat voor u en de klant leeft, bijvoorbeeld ‘Globale schatting van uw mogelijkheden’ of ‘Grove berekening maximale hypotheek’. figlo.com 5

2. Een opmerking te plaatsen over de maximale hypotheek die hier is berekend. Zo kunt u de klant alvast waarschuwen voor schommelende toetsrentes, onzekere inkomenssituaties en overige informatie die u nu nog niet heeft over bijvoorbeeld lopende leningen of gezondheidssituaties.

De naam van de analyse wijzigen doet u als volgt: klik op de uitgangspunten. Het volgende scherm verschijnt:

Wijzig de Omschrijving naar de gewenste naam. Sla eventueel direct op. U ziet de naam van de analyse bovenin uw scherm staan.

U wilt uw klant graag iets meegeven. Maar u wilt voorkomen dat uw klant verkeerde verwachtingen heeft van de berekening. De resultaten zijn immers heel tijdelijk en uw informatie tot nu toe beperkt. Er zijn verschillende manieren om uw klant te beschermen.

a. U kunt een informatiebrochure opstellen. Die informatiebrochure kunt u meegeven of mailen wanneer u de leen- of koopindicatie meegeeft. De informatie is algemeen. Voordeel van een brochure is dat u uitvoerig aandacht kunt besteden aan de lay-out en aan algemene informatie over uw dienstverlening.

b. U kunt verwoorden welke voorzichtigheid hoort bij een leenindicatie en die tekst via de Figlo Manager opslaan als standaardtekst. U kunt standaardteksten automatisch toevoegen aan motivatievelden.

Bovenin uw scherm ziet u een knop Details. Wanneer u daarop klikt, verschijnen vier velden die de kerncijfers nader toelichten: Netto Maandlast 2019, Maximale hypotheek (LTI), Aftrekbaarheid en Hypotheek t.o.v. Woning (LTV)

Achter Maximale hypotheek (LTI) ziet u een spraakballon.

 

Klik op de spraakballon. Onderin uw scherm verschijn een toelichtingenveld. Desgewenst kunt u met behulp van het optiemenu standaardteksten toevoegen. Standaardteksten kunnen daarna nog worden aangepast en aangevuld. Een goed geschreven standaardtekst zorgt dat u niets vergeet, maar met een paar eenvoudige aanpassingen een op maat geschreven toelichting aan uw rapport toevoegt.

Wanneer u op sluiten klikt, wordt de tekst opgeslagen en ziet u dat de spraakballon gevuld is.

Document meegeven

U kunt nu met behulp van de PDF-knop rechts bovenin een schermafdruk maken voor uw klant.

Let op: De toelichting is daarin nog niet opgenomen. De toelichtingen worden wel automatisch meegenomen in het rapport dat u kunt opstellen via de knop Rapporten in het linkermenu.

Het PDF-document wordt aangemaakt in een pop-up scherm. Uw browser moeten pop-ups van Figlo Hypotheken toestaan. Raadpleeg uw browser-informatie over het toestaan van pop-ups via de browser-instellingen.

Van leenindicatie naar koopindicatie

Vaak is het prettig voor de klant om te weten wat naar schatting de waarde van de woning kan zijn. In een vroeg stadium kunt u daarvoor volstaan met de velden die u direct in uw begroting ziet staan, zonder gebruik te maken van de detailvelden. U begint met het invoeren van een woningwaarde. De overdrachtsbelasting wordt automatisch berekend en opgenomen onder extra kosten. U kunt dit veld zelf nog verhogen om rekening te houden met akte- en taxatiekosten.

Het veld Hypotheekkosten vult u ook met een geschat bedrag. U kunt daar een ruime raming nemen om alle akte-, advieskosten en andere kosten die doorgaans bij een financiering komen kijken op te nemen.

Wanneer u alle kostenvelden heeft ingevuld, klikt u op de radar-knop naast het veld nieuwe hypotheek. Figlo Hypotheken berekent dan automatisch hoeveel uw klant maximaal kan lenen op basis van de waarde van de woning. Dit bedrag is lager dan de totale kosten. Zonder beschikbare eigen middelen zal een financiering voor een starter doorgaans niet sluitend te krijgen zijn. U vult in het veld eigen middelen vervolgens een bedrag in dat aan eigen middelen aanwezig is, of berekent het bedrag dat benodigd is via de radar-knop naast het veld.

In een oriënterende fase kan het verstandig zijn om een rond bedrag aan eigen middelen in te vullen en uw klant te adviseren om voldoende eigen middelen beschikbaar te maken voor kosten en eventuele roerende zaken en onvoorziene uitgaven.

Vervolgens klikt u weer op opslaan om uw resultaten opnieuw te laten berekenen.

U ziet nu bovenin uw scherm niet alleen de maximale hypotheek op basis van het inkomen, maar ook een schatting van de bruto maandlast, de netto maandlast en de hoogte van de financiering ten opzichte van de woning.

Details raadplegen hypotheek

Wanneer u de driehoek voor Nieuwe Hypotheek aanklikt en vervolgens klikt op Hypotheekdelen, kunt u zien dat een annuïtair leningdeel is aangemaakt. De hoogte is gelijk aan de Hoofdsom en de gehanteerde rente is gelijk aan de rente die u bovenin als toetsrente heeft gehanteerd. U kunt hier een aanpassing doen aan de rente, de vorm, het aantal leningdelen, maar dat is in deze fase optioneel.

Document meegeven

U kunt nu met behulp van de PDF-knop rechts bovenin weer een schermafdruk maken voor uw klant.

Let op: De toelichting is daarin nog niet opgenomen. De toelichtingen worden wel automatisch meegenomen in het rapport dat u kunt opstellen via de knop Rapporten in het linkermenu.

Het PDF-document wordt aangemaakt in een pop-up scherm. Uw browser moeten pop-ups van Figlo Hypotheken toestaan. Raadpleeg uw browser-informatie over het toestaan van pop-ups via de browser-instellingen.

U kunt ook met behulp van het onderdeel Rapporten een rapport opstellen voor uw klant.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen