Volgen

Risico's - Overzicht LTI- inleiding

Mooi vertrekpunt om extra benodigd inkomen te bespreken!

Per gebeurtenis wordt getoond of de toegestane woonlast wordt overschreden. Bij een overschrijding wordt er een indicatie gegeven van het extra benodigd jaarinkomen. Dit extra inkomen heeft betrekking op de persoon in kwestie. Voorbeeld: bij een AO partner scenario betreft het extra inkomen bedrag de partner. Standaard worden alle aanwezige risico gebeurtenissen opgenomen in dit overzicht m.u.v. het hypotheekrentewijziging scenario. Aangevuld met de gebeurtenissen pensioen en einde renteaftrek. Iedere gebeurtenis is een aparte regel in het overzicht. Het is mogelijk om regels te verwijderen. De gebeurtenissen pensioen, einde rentevast en einde rente aftrek kunnen meer dan één keer worden toegevoegd. Is een risico gebeurtenis (AO, WW en overlijden) verwijderd, blijft het mogelijk deze later handmatig weer toe te voegen.

De Haal op button maakt het mogelijk om bedragen en getallen automatisch op te halen uit de corresponderende planning. Denk hierbij aan de planning voor het langleven, AO, WW of overlijden. Ophalen van inkomen gebeurt alleen voor bruto inkomsten. De opgehaalde gegevens zijn aanpasbaar. Door te klikken op Opslaan worden de gegevens van dat betreffende scenario (die regel) opgeslagen en berekend.

Voor ieder plan kan het Overzicht LTI worden gemotiveerd en/of toegelicht. Dat kan door op het wolk icoon te klikken. Rechtsboven het overzicht kan met behulp van de button Pdf direct een schermprint worden gemaakt.


 

Lees meer over:

Default jaartallen voor de scenario's
Opgehaalde gegevens
Extra benodigd inkomen berekenen
Nieuwe klant, nieuw advies invoeren en LTI overzicht maken/updaten

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen