Volgen

waarom elk jaar de inkomstenbelasting daalt maar het box 3 vermogen stijgt

Als u in de huidge situatie kiest voor de grafiek 'Belastbaar inkomen client', dan ziet u de jaarlijkse schommelingen in schijf 3 en schijf  4 tot aan 2030.  Daarna blijft het gelijk.

 

Belastbaar_INK.jpg

In deze grafiek stijgt de derde tariefschijf in de komende jaren. Hierdoor neemt de belastingdruk op de 4e schijf af.


Het heeft te maken met de toekomstige wets wijzigingen mbt het uitrekken van schijf 3 die wij al hebben doorgerekend.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen