Volgen

De oprenting en dotatie van pensioen in Eigen beheer in de uitkeringsfase lijkt te hoog

Dat komt omdat de actuariele oprenting wordt gesaldeerd met de uitkering en de vrijval van de voorziening, om op die manier het juiste effect op de liquiditeit en Eigen vermogen binnen de BV te hebben.

De dotatie in de winst- en verliesrekening is dus:
+ vrijval
- actuariele oprenting
- uitkeringsbedrag

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen