Volgen

Bijtelling terwijl Wet Hillen actief is bij hoge inkomens

Bron belastingdienst regeling vanaf 2019:

Hoe werkt de aftrek?

De aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten zoals de rente. Dit wordt verrekend bij uw aangifte, zodat u per saldo geen belasting over het eigenwoningforfait van de eigen woning betaalt.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine woningschuld over 30 jaar afgebouwd. Dit betekent dat u per 2019 nog maar 96,667% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal.

Voorbeeld 2018

In 2018 moet u voor uw eigen woning € 1.200 eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200. U krijgt dan een aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld van € 200.

Voorbeeld 2019

In 2019 moet u voor uw eigen woning € 1.200 eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200. Uw aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is € 194 (= € 200 x 96,667%). Dat betekent dat we het verschil van € 6 bij uw 'inkomen uit werk en woning' optellen.

 

Zie ook

 

Het kan gebeuren dat bij inkomens in de 52% in enkele Jaren een bijtelling plaatsvindt. Dit is als gevolg van een correctie op de het aftrekpercentage. Dit vindt pas na alle verrekening vanuit Wet Hillen plaats.

 

Onderstaande link verwijst naar een pagina waarin dit is aangevochten en de hypotheeknemer in het ongelijk is gesteld.

http://taxlive.nl/-/ondanks-hillen-aftrek-toch-belasting-verschuldigd

We berekenen het belastingvoordeel als het verschil in de situatie met hypotheek en die zonder hypotheek. In de loop van de jaren is er steeds minder voordeel. Enerzijds als gevolg van minder te betalen rente. Anderzijds wordt de aftrekpost in de hoogste schijf met 0,5% per jaar verminderd.


Dat heeft tot gevolg dat er vanaf 2037 zonder hypotheek minder belasting zou betalen dan met hypotheek. zie uw IB tab voor verduidelijking

We passen  eerst de Wet Hillen toe, daarna de correctie en dan kan u inderdaad een negatief belastingvoordeel behalen.

 

 In 2005 is op voorstel van CDA-politicus Hans Hillen ingevoerd dat als de aftrekbare kosten voor de eigen woning (de hypotheekrente) lager zijn dan het eigenwoningforfait, u een aftrekpost krijgt wegens geen of geringe eigenwoningschuld.


Die aftrekpost is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente, zodat u per saldo geen belasting over het eigenwoningforfait betaalt. Dit is ingevoerd om belastingplichtigen te verleiden tot het aflossen van hun hypotheek.


Daarnaast geldt dat als uw inkomen in de 52 procent-schijf valt, over het deel van de betaalde hypotheekrente in die schijf een correctie van 1,5 procent (2016) van uw belastingtarief plaatsheeft. U kunt dat deel van de rente dus niet meer tegen 52 procent aftrekken. Dit is een politieke keuze van het huidige kabinet. De aftrek wordt stapsgewijs verder beperkt.

 

*De inperking van de Hypotheekrenteaftrek in 2023 naar 37% is al verwerkt in Figlo.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen