Volgen

Invoeren huidige situatie Figlo Advisor

Er zijn 3 manier om ‘Nieuwe’ cliëntgegevens in te voeren.

  •  In de Figlo Advisor,
  • In Figlo Start en
  • Met behulp van de Inventarisatie wizard

 Deze gebruikersgids beschrijft de eerste methode.

 U logt in en maakt een nieuwe cliënt aan of opent een bestaande klant door te klikken op het klantdossier.

Kies voor Figlo Advisor: voor het maken van een compleet financieel advies.

 Standaard wordt Figlo Advisor geopend in de Dashboard weergave op het tabblad Have of Huidige situatie. Zoals u in de vorige video heeft kunnen zien, zijn er ook andere weergavevormen, maar voor nu blijven we in de weergave Dashboard.

U begint bij het onderwerp Personen. U klikt op de categorie Personen.

De cliënt die u als hoofdcliënt heeft aangemaakt staat al weergegeven in de vorm van een kaart. U kunt nu een partner en/ of kinderen toevoegen aan het huishouden.

Door personen toe te voegen, vinden er onder andere wijzigingen plaats in belastingberekeningen, recht op nabestaandenuitkering, enzovoort. U hoeft daar niets voor te doen, dat gaat vanzelf.

Klik op de button Nieuwe Kaart en kies de gewenste Kaart. Als u al een partner heeft toegevoegd zult u deze tussenstap niet meer krijgen. U gaat dan automatisch een kind toevoegen.

 Op de persoonskaart zijn een aantal Verplichte velden. Dat zijn Voornaam, Achternaam, Geslacht en Geboortedatum en in kaart Client ook een

e-mailadres. Overige velden kunt u naar wens invullen.

 

(Eind)datumvelden

Hier ziet u het veld voor het invoeren van de pensioendatum. Hetzelfde datumnotitieveld vindt u op méér plekken in het Figlo Platform. Het maakt het invoeren van de juiste datum wat eenvoudiger. De pensioendatum wordt door het Figlo Platform al gevuld met een waarschijnlijke pensioendatum op basis van de geboortedatum. Maar u kunt dit eenvoudig aanpassen.

U kunt in de eerste box de leeftijd invoeren waarop u de cliënt met pensioen wilt laten gaan. U kunt dat bijvoorbeeld aanpassen naar 65 jaar. U zult zien dat alle andere velden zich dan automatisch óók aanpassen.

U kunt in de tweede box de tijd invoeren tot de pensioendatum in jaren. Bijvoorbeeld 23 jaar. Duurt het iets meer dan 23 volle jaren, dan kunt u in het volgende veld het resterend aantal maanden invoeren. Bijvoorbeeld 23 jaar en 10 maanden.

Wanneer u met uw muis op een van de boxen gaat staan, ziet u een hulptekst verschijnen.

Het kan ook zijn dat u precies weet op welke datum uw cliënt met pensioen wilt, bijvoorbeeld op 1 januari 2035. U vult dan in het laatste veld de exacte datum in. Eventueel kunt u met behulp van de kalender-knop een datum kiezen uit een kalender.

 Zodra u het ene veld aanpast, worden ook de andere velden aangepast. U hoeft daarom maar één invoermethode te gebruiken.

 Terugkerende velden

Een aantal andere knoppen komt op iedere invoerkaart terug

Bij alle items – anders dan personen – ziet u als eerste veld staan Eigenaar. Hier kiest u de persoon in het huishouden waarbij de kaart hoort. Dit is een belangrijk veld, zeker bij het doorrekenen van scenario’s bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Zo stopt het inkomen van de persoon die komt te overlijden enz. Let u er dus op dat u dit veld altijd controleert.

Kies Plaatje Door op de camera te klikken kunt een plaatje naar wens toevoegen, vanaf uw eigen computer, of via Google afbeeldingen. U bepaalt zelf het trefwoord waarop u zoekt. Wanneer u zoekt naar een foto van een client, plaats dan de volledige naam tussen aanhalingstekens “ “.

Bijlagen Voeg een bijlage naar wens toe. Ieder type document kan een bijlage zijn: afbeeldingen, pdf’s, Excel documenten etc. U kunt hier bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, polis bladen, werkgeversverklaringen en dergelijken plaatsen. Iedere kaart kan zijn eigen bijlagen hebben. Alle bijlagen van alle verschillende invoerkaarten bij elkaar zijn terug te vinden onder de bijlage-knop, onderin Figlo Advisor.

Toelichting U kunt een toelichting schrijven. Deze toelichting komt terug in de rapportage van inventarisatiegegevens. U kunt hier de zogeheten ‘zachte data’ noteren: informatie die van belang is, maar niet in de andere velden kan. Denk bijvoorbeeld aan een bijzonderheid over de klant, zoals dat het een intensieve sporter is, spijt over een vroeger gesloten beleggingsverzekering of een nadrukkelijk uitgesproken wens een betaalrekening bij een bepaalde bank te houden. Omdat de toelichtingen terugkomen in rapportages dient de inhoud daar op afgestemd te zijn.

 Achterzijde van archiefkaarten

Ook op de achterzijde van de kaart Client en Partner kunt u informatie over de persoon invoeren. Er zijn meerdere kaarten met een voor- en achterkant.

U klikt daarvoor op de button Uitgebreid. Als u de voorkant weer wilt zien, kunt u klikken op de button Basis. U kunt hier o.a. het adres invoeren, maar ook persoonsgebonden eigenschappen als persoonlijk verwachte inflatie, jaarruimte etc.

Veel gebruikte knoppen

Wanneer u bovenstaand pijltje ziet, betekent dat dat u meer invoermogelijkheden kunt benaderen door het pijltje uit te klappen door er op te klikken. In het geval van deze ‘Fiscale aspecten’ kunt u onder andere kortingsjaren AOW, eigenwoningreserve etc. invoeren.

Sommige velden beschikken over een pull-down menu. U herkent deze aan de pijl, rechts van het veld.

De tweede invoerhulp is de specificatieknop. Wanneer u deze knop met drie stippen ziet, kunt u meer gedetailleerde gegevens invoeren.

Zo vindt u onder de jaarruimteknop invoervelden voor inkomen en A-factor van de verschillende kalenderjaren. Het resultaat van deze berekening, de jaarruimte, wordt dan automatisch berekend en getoond op de kaart.

Ten slotte is er de radertje. Wanneer u deze knop met radertjes achter een veldje ziet staan, dan kunt u dat veld automatisch laten berekenen op basis van de gegevens die u elders heeft ingevoerd.

Ook bij het invoeren van inkomen vindt u de knop met de radertjes terug. U kunt er dan zelf voor kiezen om in een keer het jaarinkomen in te voeren, of de onderdelen van het salaris in de inkomensspecificatie, waarna het inkomen automatisch berekend wordt.

 Sommige kaarten hebben meerdere radertjes. Het veld waar de radertjes achter staat, is het veld dat met die knop automatisch wordt berekend. Weet u bijvoorbeeld wel de vermogensopbouw, maar niet hoeveel daarvoor moet worden bijgedragen? Dan vult u het vermogensveld in en klikt u op de radertje achter de maandelijkse bijdrage.

 Heeft u alles naar wens ingevuld op een kaart? Dan klikt op de button Opslaan. Het ingevoerde item is dan direct opgeslagen in het dossier.

Wanneer u uw invoer heeft afgerond ziet u op het dashboard per categorie het totaalbedrag. Dit bedrag is de eindstand per einde van het lopende kalenderjaar. In sommige gevallen ziet u het aantal ingevoerde items.

Op ieder moment tijdens de inventarisatie kunt u de invoer pauzeren, stoppen of op een andere computer voortzetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen