Volgen

AOW  ingangsdatum op persoonskaart kan licht afwijken

AOW-ingangsdatum, AOW ingangsdatum op basis van levensverwachting en Pensioendatum

Op de persoonskaart in uw klantdossier treft u verschillende velden rond AOW en pensioen van uw klant.

AOW-datum (leeftijd) - Dit veld toont de datum die voor het dossier als ingangsdatum voor de AOW- uitkering wordt gehanteerd. Dit veld kunt u niet handmatig aanpassen.

 

AOW-datum o.b.v. levensverwachting - Deze vinkbox bepaalt of u in uw analyse uit gaat van de geldende AOW-datum of van de geschatte AOW-gerechtigde leeftijd op basis van de levensverwachting van de cliënt. Bij een nieuw dossier staat de vink 'AOW-datum o.b.v. levensverwachting altijd aan. 

 

Pensioendatum - Dit is de datum waarop het inkomen uit loondienst automatisch stopt en de pensioenperiode begint. Het veld pensioendatum kan handmatig worden aangepast.  Wanneer daarna een nieuw pensioenkaartje wordt aangemaakt, wordt de ingangsdatum van dat pensioen overgenomen van dit veld. De ingangsdatum van een pensioenkaartje wordt eenmalig gevuld met de pensioendatum uit de persoonskaart. Wanneer daarna de pensioendatum wordt aangepast, heeft dat geen invloed meer op de pensioenkaartjes. Het is wel mogelijk handmatig op de pensioenkaarten de ingangsdatum aan te passen.

 

Hoewel de AOW-uitkering in de budgetberekening op het juiste moment aanvangt, wordt in sommige gevallen de verkeerde datum getoond op de persoonskaart. Ook de pensioendatum die default wordt getoond, kan daardoor afwijken van de werkelijk te verwachten pensioendatum. Deze kan handmatig worden aangepast aan de juiste datum.

De vinkbox ‘AOW-datum o.b.v. levensverwachting’ heeft geen invloed op de gehanteerde ingangsdatum van pensioenaanspraken. Wel op de datum waarop de AOW-uitkering aanvangt in de budgetberekening.

Het aanpassen van de pensioendatum op de persoonskaart heeft geen invloed op de datum dat de klant AOW ontvangen, alleen op de datum waarop het inkomen uit loondienst stopt en de datum die in eerste instantie wordt meegegeven aan nieuw aangemaakte pensioenkaartjes.

---

 In de praktijk op 24-1-2017:

Pieter Goossens is geboren op 29-5-1984. Op zijn persoonskaart staat een verwachtte AOW-datum o.b.v. levensverwachting van 29 augustus 2055. Hij is dan 71 jaar en 3 maanden.

In de budgetberekening is af te leiden dat de AOW-uitkering ingaat op 29 mei 2055. Dit is de correcte datum o.b.v. levensverwachting. Pieter is dan precies 71 jaar. Wanneer de vinkbox ‘AOW-datum o.b.v. levensverwachting’ wordt uitgevinkt, staat een datum vermeld van 29 augustus 1951. Op basis van de huidige wetgeving zou dat de AOW- datum zijn, namelijk op de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Omdat dat eigenlijk geen reëel beeld schetst, wilt u graag inzichtelijk maken hoe de situatie van de klant eruitziet wanneer deze zou kiezen voor een werkelijke ingangsdatum voor het pensioen.

U past daarom de pensioendatum aan naar 1-6-2055.

---

Vervolgens gaat u pensioenkaarten aanmaken. Wanneer u handmatig een pensioenkaart aanmaakt, wordt de ingangsdatum overgenomen van de persoonskaart en heeft uw nieuwe pensioenkaart als ingangsdatum 1-6-2055. Houdt u er rekening mee dat UPO's en waarde-opgaven zelden de 'AOW- datum o.b.v. levensverwachting' als einddatum hanteren. Een wijziging van de ingangsdatum heeft vaak ook invloed op het opgebouwde kapitaal binnen een pensioenfonds of polis. U dient die correctie zelf aan te brengen. 

U kunt de pensioenaanspraken ook importeren door middel van de UPO-import-functie. De ingangsdata worden dan overgenomen van wat er door de pensioenadministrateur is opgegeven. Ook daarbij geldt dat het zinvol is om de aanspraken te controleren en bij aanpassing van de ingangsdatum ook te controleren of het opgebouwde kapitaal of de opgebouwde aanspraak nog wel klopt met wat de klant mag verwachten.

In onderstaand overzicht is aan de hand van de geboortedatum de verwachte AOW-leeftijd en verwachte AOW-ingangsdatum terug te vinden.

 

Geboortedatum

verwachte AOW-leeftijd

verwachte AOW ingangsdatum

1-1-1900

31-12-1947

65

0

1-1-1965

31-12-2012

1-1-1948

30-11-1948

65

1

1-2-2013

30-12-2013

1-12-1948

31-10-1949

65

2

1-2-2014

31-12-2014

1-11-1949

30-9-1950

65

3

1-2-2015

30-12-2015

1-10-1950

30-6-1951

65

6

1-4-2016

30-12-2016

1-7-1951

31-3-1952

65

9

1-4-2017

31-12-2017

1-4-1952

31-12-1952

66

0

1-4-2018

31-12-2018

1-1-1953

31-8-1953

66

4

1-5-2019

31-12-2019

1-9-1953

30-4-1954

66

8

1-5-2020

30-12-2020

1-5-1954

31-12-1954

67

0

1-5-2021

31-12-2021

1-1-1955

30-9-1955

67

3

1-4-2022

30-12-2022

1-10-1955

30-9-1956

67

3

1-1-2023

30-12-2023

1-10-1956

30-6-1957

67

6

1-4-2024

30-12-2024

1-7-1957

30-6-1958

67

6

1-1-2025

30-12-2025

1-7-1958

31-3-1959

67

9

1-4-2026

31-12-2026

1-4-1959

31-3-1960

67

9

1-1-2027

31-12-2027

1-4-1960

31-12-1960

68

0

1-4-2028

31-12-2028

1-1-1961

31-12-1961

68

0

1-1-2029

31-12-2029

1-1-1962

30-9-1962

68

3

1-4-2030

30-12-2030

1-10-1962

30-9-1963

68

3

1-1-2031

30-12-2031

1-10-1963

30-6-1964

68

6

1-4-2032

30-12-2032

1-7-1964

30-6-1965

68

6

1-1-2033

30-12-2033

1-7-1965

31-3-1966

68

9

1-4-2034

31-12-2034

1-4-1966

31-3-1967

68

9

1-1-2035

31-12-2035

1-4-1967

31-12-1967

69

0

1-4-2036

31-12-2036

1-1-1968

31-12-1968

69

0

1-1-2037

31-12-2037

1-1-1969

30-9-1969

69

3

1-4-2038

30-12-2038

1-10-1969

30-9-1970

69

3

1-1-2039

30-12-2039

1-10-1970

30-6-1971

69

6

1-4-2040

30-12-2040

1-7-1971

30-6-1972

69

6

1-1-2041

30-12-2041

1-7-1972

30-6-1973

69

6

1-1-2042

30-12-2042

1-7-1973

31-3-1974

69

9

1-4-2043

31-12-2043

1-4-1974

31-3-1975

69

9

1-1-2044

31-12-2044

1-4-1975

31-12-1975

70

0

1-4-2045

31-12-2045

1-1-1976

31-12-1976

70

0

1-1-2046

31-12-2046

1-1-1977

30-9-1977

70

3

1-4-2047

30-12-2047

1-10-1977

30-9-1978

70

3

1-1-2048

30-12-2048

1-10-1978

30-6-1979

70

6

1-4-2049

30-12-2049

1-7-1979

30-6-1980

70

6

1-1-2050

30-12-2050

1-7-1980

31-3-1981

70

9

1-4-2051

31-12-2051

1-4-1981

31-3-1982

70

9

1-1-2052

31-12-2052

1-4-1982

31-3-1983

70

9

1-1-2053

31-12-2053

1-4-1983

31-12-1983

71

0

1-4-2054

31-12-2054

1-1-1984

31-12-1984

71

0

1-1-2055

31-12-2055

1-1-1985

30-9-1985

71

3

1-4-2056

30-12-2056

1-10-1985

30-9-1986

71

3

1-1-2057

30-12-2057

1-10-1986

30-9-1987

71

3

1-1-2058

30-12-2058

1-10-1987

30-6-1988

71

6

1-4-2059

30-12-2059

1-7-1988

30-6-1989

71

6

1-1-2060

30-12-2060

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen