Volgen

gebruikersgids PEB (pensioen eigen beheer)

Bijgaand de gebruikersgids voor het invoeren van een Pensioen in Eigen beheer

 

Bij de implementatie van deze functionaliteit van de uitfasering van pensioen in eigen beheer zijn we uitgegaan van de waarde per afkoop- en omzettingsdatum per 1 januari van een jaar. Eventuele afkoop of omzetting later in het jaar worden in de berekening toch per 1 -1 van dat jaar verwerkt. Afkoop of omzetting gedurende het jaar kan worden benaderd door de waarde per afkoop of omzettingsdatum in te voeren en daarvoor een correctie toe te passen op de liquide middelen. Reeds ingegane uitkeringen moeten als losse pensioenuitkering worden ingevoerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen