Volgen

Hoe wordt een aankoop onroerende zaak, pand of vaste activum verwerkt in de BV?

In de onderneming wordt een aankoop van een onroerende zaak of vaste Activum gefinancieerd door een  'Rekening courant bij de client' als er niet voldoende (Overige) Vlottende activa aanwezig is. .

 

activa3.jpg

 

mceclip2.png

 

Als er onder  Vlottende Activa een (Liquide)  Rekening is opgevoerd met 'Benutten voor tekortverrekening' aangevinkt, verrekend Figlo de waarde met het aankoopbedrag en wordt er geen 'Rekening courant bij client' aangemaakt op de Balans. 

 

U kunt ook de Overige vlottende activa gebruiken.  

 

 

mceclip0.png

 

Als er geen Vlottende Activa is,  zal Figlo bij verkoop van een Vaste activa zelf een post Overige vlottende activa aanmaken  met de verkoopwaarde.  

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen